THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC NỘP HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 – 2022 CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC.
24/12/2021

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn cách thức nộp học phí năm học 2021 – 2022 
cho học viên các bậc học
 
        Để thuận tiện cho việc nộp học phí năm học 2021 – 2022, học viên vui lòng thực hiện nộp học phí theo hướng dẫn sau:
       – Thời gian nộp học phí: từ ngày 16/12/2021 đến hết ngày 20/01/2022.
       – Nộp học phí thông qua chuyển khoản, sử dụng internet banking hoặc nộp trực tiếp tại các phòng giao dịch Vietcombank Vietinbank. Có 02 hệ thống ngân hàng giao dịch:
A. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  - Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  - Số tài khoản: 051.100.0099999
  -  Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), CN. Sài Thành
  - Nội dung: MSHV, Tên HV, học phí 20.... - 20........
     (Ví dụ: 411155050, Nguyen Van An, hoc phi 2021-2022)
B. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
  - Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  - Số tài khoản: 112000093351
  - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN 5 Tp.HCM
  - Nội dung: MSHV,Tên HV, học phí 20.... - 20........ 
    (Ví dụ: 411155050, Nguyen Van An, hoc phi 2021-2022)                
Ghi chú: 
  • Học viên liên hệ thư ký các Khoa / Bô môn để nhận Thông báo nộp học phí.
  • Khi đến ngân hàng nộp học phí vui lòng mang theo bản photocopy Thông báo nộp học phí.
  • Học viên gửi thư điện tử theo địa chỉ: doanthithanhtu@ump.edu.vn cho Phòng Kế hoạch Tài chính, đính kèm hình ảnh chứng từ giao dịch chuyển khoản học phí để nhận Hóa đơn nộp học phí về quyết toán với cơ quan (nếu có nhu cầu).
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC