Lịch giảng CKI: chứng chỉ kiến thức chung Y đức, chứng chỉ hỗ trợ Ngoại tổng quát, chứng chỉ hỗ trợ Hồi sức cấp cứu
08/02/2022

LỊCH GIẢNG CKI CHỨNG CHỈ CHUNG Y ĐỨC, CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ NGOẠI TỔNG QUÁT VÀ HỒI SỨC CẤP CỨU

1. Chứng chỉ kiến thức chung Y đức - Xã hội học: Lịch lớp hệ Nội, Lịch lớp hệ Ngoại.

2. Chứng chỉ hỗ trợ Ngoại tổng quát: cho học viên chuyên ngành CĐHA, CTCH, Ngoại LN, Ngoại TK, Ngoại nhi, Ngoại niệu, Ung thư

3. Chứng chỉ hỗ trợ Hồi sức cấp cứu: cho học viên chuyên ngành CSGN, Da liễu, Huyết học, Lão khoa, Thần kinh, CTCH, Ngoại nhi, Ngoại khoa, Ngoại TK, Ngoại niệu.