Thông báo về việc tiếp nhận và sinh hoạt đầu khóa đối với học viên các bậc đào tạo thuộc Khoa Dược.
10/02/2022

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận và sinh hoạt đầu khóa đối với học viên các bậc đào tạo thuộc Khoa Dược
 
      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc đào tạo (chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, trình độ thạc sĩ) các chuyên ngành thuộc Khoa Dược trúng tuyển năm 2021, vui lòng có mặt:
  • Thời gian: lúc 9 giờ 00 sáng thứ ba, ngày 15/02/2022.
  • Địa điểm: Giảng đường 2, Khoa Dược (số 41 Đinh Tiên Hoàng, Quận I).
  • Nội dung: để được Ban chủ nhiệm Khoa Dược tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt đầu khóa học.
    Đề nghị toàn thể học viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC