Lich giảng CKI: Chứng chỉ hỗ trợ Tai Mũi Họng cho CKI Nhãn khoa
11/02/2022

THÔNG BÁO 

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ TAI MŨI HỌNG

Đối tượng: Học viên CKI Nhãn khoa 2021-2023

Lịch giảng chi tiết