LỊCH GIẢNG CHỨNG CHỈ CHUNG TRIẾT HỌC VÀ CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ NHIỄM - CKI KHÓA 2021
14/02/2022

THÔNG BÁO

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT CHỨNG CHỈ CUNG TRIẾT HỌC VÀ CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ NHIỂM

Đối tượng: CKI khóa 2021 - 2023

1. Triết học: Lớp hệ Nội, Lớp hệ Ngoại + các Khoa

2. Chứng chỉ hỗ trợ Nhiễm: cho học viên CKI chuyên ngành Lao và Nhi khoa