Lịch giảng CKI: Chứng chỉ kiến thức chung Sinh học phân tử và chứng chỉ hỗ trợ Thống kê y học
16/02/2022

LỊCH GIẢNG CHỨNG CHỈ KIẾN THỨC CHUNG SINH HỌC PHÂN TỬ VÀ CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ THỐNG KÊ Y HỌC

CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2021 - 2023

1. Chứng chỉ Sinh học phân tử: Lịch lớp hệ Nội, Lớp hệ Ngoại và các khoa ngoài Y Dược

Phòng học online trên phần mềm Zoom:

                 ID: 710 207 39 36

                 Password: 8nRAvu

 

2. Chứng chỉ hỗ trợ Thống kê y học: CKI Sản phụ khoa