KHẨN: THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LINK PHÒNG HỌC ONLINE SINH HỌC PHÂN TỬ - CKI
22/02/2022

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH LINK PHÒNG HỌC ONLINE SINH HỌC PHÂN TỬ CHO LỚP CKI

Do trục trặc về kỹ thuật, các bạn học viên CKI vui lòng đăng nhập vào lớp Sinh học phân tử theo đường link dưới đây:

https://zoom.us/j/8361556811?pwd=TUVmcTZBTU01SXVndUVOUDNpV2ljUT09