THÔNG BÁO VỀ VIỆC CKI KHÓA 2019 ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC CHỨNG CHỈ HỌC PHẦN CHUNG NĂM HỌC 2021-2022
25/02/2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN HỌC PHẦN CHUNG NĂM HỌC 2021-2022

Đối tượng: CKI khóa 2019-2021 chưa hoàn thành chứng chỉ phần chung trong chương trình học

Học viên CKI khóa 2019 chưa hoàn thành các chứng chỉ học phần kiến thức chung liên hệ đăng ký với BS. Thọ để tham dự thi cùng khóa 2020-2022

Lịch thi các chứng chỉ như sau:

1. Y đức - Xã hội học: 13 giờ ngày 26/02/2022

2. Sinh học phân tử: 13 giờ ngày 19/03/2022

3. Ngoại ngữ: 13 giờ ngày 12/03/2022

* Triết học, Tin học: sẽ đăng ký thi cùng khóa 2022