THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TRÚNG TUYỂN NĂM 2020
01/03/2022

THÔNG BÁO
V/v thi môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học đối tượng sau đại học năm 2020
 
     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học năm học như sau:
1/ Ngày thi: thứ bảy 05/03/2022
2/ Giờ thi: 13 giờ
3/ Địa điểm và danh sách phòng thi:
CAO HỌC Khóa 2020 – 2022:
BÁC SĨ NỘI TRÚ:
HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II:
Ghi chú:
  • Học viên phải mang theo thẻ học viên sau đại học khi dự thi, học viên chuẩn bị viết chì 2B, cục tẩy để làm bài thi trắc nghiệm
  • Học viên phải xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC