Lịch học CKI: Thông báo về việc Điều chỉnh buổi học Y đức ngày 04/03/2022 sang ngày 11/03/2022
03/03/2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC Y ĐỨC (LỚP CKI HỆ NGOẠI KHÓA 2021)

Môn: Y đức - Xã hội học.

Đối tượng: Lớp CKI hệ Ngoại.

Buổi học điều chỉnh: Bài giảng chiều ngày 04/03/2022.

Do Giảng viên bận công tác đột xuất, nên buổi giảng Y đức cho lớp CKI hệ Ngoại sẽ dời từ ngày 04/03/2022 sang ngày 11/03/2022.

Trân trọng.