THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC NÂNG CAO CHO HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II TRÚNG TUYỂN NĂM 2020
18/03/2022

THÔNG BÁO
Về việc ôn tập và thi chứng chỉ Tin học nâng cao
dành cho chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2020
 
      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc ôn tập và thi chứng chỉ Tin học nâng cao dành cho học viên Chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2020, cụ thể như sau:
1. Giờ và ngày thi: 13 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 09/4/2022
2. Địa điểm: Phòng máy Bộ môn Tin học - Khoa Khoa học cơ bản
3. Danh sách phòng thi và giờ thi theo từng ca (3 ca) xem tập tin đính kèm: Đính kèm
4. Ôn tập online: Vào ngày 02/4/2022 (cụ thể bộ môn Tin học sẽ gửi đường link qua Teams)
Ghi chú:
  • Học viên phải mang theo thẻ học viên sau đại học khi dự thi
  • Học viên xem danh sách phòng thi; nếu học viên không xem danh sách phòng thi, đến ngày thi không có tên trong danh sách xem như tự ý bỏ thi.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC