Lịch học CKI: Chứng chỉ Chăm sóc giảm nhẹ cho CKI khóa 2021-2023
18/03/2022

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC CHỨNG CHỈ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CỦA CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2021 - 2023

Chứng chỉ hỗ trợ Chăm sóc giảm nhẹ cho Chuyên khoa cấp I được chia làm 02 lớp với lịch học như sau:

1. Lịch học Lớp CSGN cho Nhi.

2. Lịch học Lớp CSGN cho Người lớn: CKI Huyết học, Lao, Lão khoa, Nội khoa, Nhiễm, Ung thư.

Ghi chú: Ngày thi chứng chỉ dự kiến 7 giờ 30 phút, thứ bảy 23/04/2022.