THÔNG BÁO CKI 2021-2023: VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC ONLINE LỚP SHPT HỆ NỘI VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC LỚP CSGN NGƯỜI LỚN
23/03/2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM HỌC CHỨNG CHỈ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

VÀ PHÒNG HỌC ONLINE SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA CKI KHÓA 2021-2023

1/ Chứng chỉ Chăm sóc giảm nhẹ: Do điều kiện giảng đường học, có điều chỉnh giảng đường học của lớp CKI chăm sóc giảm nhẹ người lớn 2021-2023. Lịch học đính kèm

2/ Chứng chỉ Sinh học phân tử: Điều chỉnh ID phòng học online ngày 25/3 và ngày 08/4 của Lớp CKI hệ Nội thành:

ID Zoom: 710 207 3936

Password: 8nRAvu

Hoặc link: 

https://zoom.us/j/7102073936?pwd=dTFGdEtpZHRCUHlVSzNCS0ZxcWt0UT09