LỊCH HỌC CKI: THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BUỔI HỌC SINH HỌC PHÂN TỬ (LỚP HỆ NỘI)
28/03/2022

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH BUỔI HỌC SINH HỌC PHÂN TỬ (LỚP HỆ NỘI) NGÀY 01/4 VÀ 08/4

Do giảng viên bận công tác, nên điều chỉnh bài giảng ngày 08/4 sang ngày 01/4, cụ thể như sau:

Ngày 01/4: 13g30, Ứng dụng SHPT trong các bệnh ung thư. 15g30, Ứng dụng SHPT trong các bệnh nhiễm trùng.

Ngày 08/4: 15g30, Ứng dụng SHPT trong các bệnh di truyền.

Quý học viên vui lòng tham dự đúng giờ.