CKI: THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ HỒI SỨC CẤP CỨU KHÓA 2021-2023
28/03/2022

THÔNG BÁO

LỊCH THI CHỨNG CHỈ CƠ SỞ HỖ TRỢ HỒI SỨC CẤP CỨU CHO CKI KHÓA 2021-2023

Ngày thi: 02/04/2022, lúc 7 giờ 30

Địa điểm thi: Giảng đường 6A, giảng đường 6B

Đối tượng thi: CKI CSGN, CTCH, Huyết học, Lão khoa, Ngoại nhi, Ngoại khoa, Ngoại thần kinh, Ngoại niệu, Thần kinh