THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022 CHO CÁC BẬC ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I, CHUYÊN KHOA CẤP II VÀ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
30/03/2022

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2022 cho các bậc đào tạo
chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và trình độ thạc sĩ
                

        Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các bậc học sau đại học chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và trình độ thạc sĩ; cụ thể như sau: 

  • Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 04/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022
  • Đăng ký ôn tập: đăng ký trực tuyến và nộp tiền ôn tập bằng hình thức chuyển khoản từ ngày 18/4/2022 theo hướng dẫn tại đường dẫn bit.do/sdh22.
  • Đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử tuyensinh.ump.edu.vn từ ngày 04/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022.
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 23/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022.
  • Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học.
  • Điều kiện dự thi: Xem chi tiết tại các tập tin bên dưới.

Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC