THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC PHẦN CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC NĂM HỌC 2021-2022
30/05/2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC NĂM HỌC 2021-2022

 

NGÀY THI: 13 GIỜ 30, NGÀY 11/06/2022

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 2021 VÀ HỌC VIÊN KHÓA 2020 CHƯA ĐẠT CHỨNG CHỈ

HÌNH THỨC THI:

1. Bài thi giữa kỳ (10 phút): 01 tình huống ngắn.

2. Bài thi cuối kỳ (30 phút): 05 câu hỏi ngắn

• Một câu dạng nhớ (sách giáo trình của Bộ môn + slide bài giảng)

• Một câu dạng hiểu (suy luận dựa trên kiến thức trong giáo trình + slide bài giảng)

• Ba câu tình huống ngắn.

DANH SÁCH PHÒNG THI:

1. Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 6B , 6C , 6D , 7A , 7B , 7C , 7D , GĐ 1-2, GĐ 5C (CKI khóa 2020 - 2022 bảo lưu, thi lại)

2. Chuyên khoa cấp II: Giảng đường ĐGĐ , CKII 2020

3. Bác sĩ nội trú: Giảng đường 5C , 5D , BSNT 2019 , BSNT 2019c

4. Trình độ thạc sĩ: Giảng đường 5A , 5B , 6A , CH 2019 , CH 2020

5. Trình độ tiến sĩ: Giảng đường 5C