THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC PHẦN THỐNG KÊ Y HỌC NĂM HỌC 2021-2022
31/05/2022

THÔNG BÁO
DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC PHẦN THỐNG KÊ Y HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Ngày thi: 13 giờ 30, ngày 04/6/2022

Đối tượng: Học viên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và bác sĩ nội trú

                Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi kiểm tra kết thúc học phần Thống kê y học năm 2021, danh sách phòng thi như sau:

Hướng dẫn cách làm bài thi kết thúc học phần

1. Trình độ thạc sĩ: Giảng đường 5A, 5B, 5D, 5B khóa 2020 - 2022, 5D khóa 2019 - 2021.

2. Nghiên cứu sinh: Giảng đường 5D.

3. Bác sĩ nội trú: Giảng đường 5C, 6C, 6C BSNT không thạc sĩ.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC