DANH SÁCH LỚP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”
10/06/2022

THÔNG BÁO

DANH SÁCH LỚP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết đề cương nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Học viên và Sinh viên thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, Trung tâm hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC), Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Đào tạo Nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TpHCM tổ chức khóa học “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” do công ty AstraZeneca Việt Nam tài trợ.  

1/ Tiêu chí lựa chọn tham gia lớp:

- Các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Học viên và Sinh viên thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan

-  Theo thứ tự đăng ký trên link đã thông báo.

 2/ Hình thức tham gia: trực tiếp tại Trung tâm GIC

3/ Thời gian: 11-12/6/2022 (8 tiết)

4/ Số lượng học viên: 25

Trân trọng thông báo!

Danh sách lớp, tải tại đây.