THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÓA HỌC “HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ VỚI MENTOR”
15/06/2022

THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ

 

    Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Y Dược TP. HCM với công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam trong hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên.

     Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết một bài báo khoa học để công bố trên các tạp chí và chuyên san quốc tế cho các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Bác sĩ, Nhân viên y tế thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện.

     - Thời gian học: 16-17/7/2022 (8 tiết)

Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên:

  •     Các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Bác sĩ, Nhân viên y tế thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện
  •     Học viên tham gia cần có số liệu có thể sử dụng để viết báo quốc tế (được thể hiện dưới dạng bản thảo bài báo hoặc báo cáo khoa học tóm tắt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt), nộp hồ sơ đăng ký về cho Phòng Sau Đại học xét chọn.

Tổ chức tiếp nhận học viên

  • Ứng viên quan tâm và đủ điều kiện tuyển sinh xin vui lòng gửi thư điện tử đăng ký tham dự đến Phòng Đào tạo Sau đại học theo địa chỉ btvanhdhyd@ump.edu.vn gồm các hồ sơ sau:

    - Lý lịch khoa học theo mẫu

    - Bản thảo bài báo khoa học hoặc báo cáo khoa học tóm tắt (Theo hướng dẫn Cách trình bày bản thảo của Tạp chí MedPharmRes của ĐHYD TP.HCM)

  •   Số lượng học viên dự kiến: 25 người (anh chị chưa tham gia được đợt này sẽ lưu danh sách sang đợt tiếp theo)  

     Hạn cuối đăng ký : trước 15 giờ ngày 24/6/2022

    Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: ThS. Bùi Thị Vân Anh, Phòng Đào tạo Sau đại học; email: btvanhdhyd@ump.edu.vn

     (Chi tiết chương trình xin vui lòng xem file đính kèm: 

1. Nội dung chương trình

2. Lý lịch khoa học)