THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022 VÀ HỌP PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI
20/06/2022

THÔNG BÁO
LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG  CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

LỊCH HỌP PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI

 

      Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022 thông báo LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022. (Tải về tại đây)

       Lịch họp  phổ biến qui chế thi đối với thí sinh dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2022

Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Hình thức: Họp trực tuyến qua Zoom

Meeting ID: 9185484078

Passcode: 123123

Hân hạnh được đón tiếp!

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC