Thông báo lịch thi lại học phần Thống kê y hoc - học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023 và Bác sĩ Nội trú.
01/07/2022

THÔNG BÁO
Lịch thi lại học phần Thống kê y học - thạc sĩ khóa 2021 - 2023 và Bác sĩ Nội trú

 

Phòng đào tạo sau đại thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023 và Bác sĩ Nội trú lịch thi lại học phần Thống kê y học như sau:

- Danh sách thi lại của học viên trình độ thạc sĩ.

- Danh sách thi lại của học viên Bác sĩ Nội trú.

- Địa điểm: Lúc 11 giờ 00 phút thứ Tư, ngày 20/7/2022 tại giảng đường B (159 Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC