THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
26/08/2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Đối tượng liên quan: Học viên Chuyên khoa cấp I khóa 2021-2023 chưa thi đạt lần 1

Thời gian thi: 13 giờ, ngày 09/09/2022

Địa điểm thi:

     - Răng Hàm Mặt, Dược: Phòng học Bộ môn Ngoại Ngữ.

     - Y: Giảng đường 7C

Thủ tục đăng ký: học viên đến Phòng Tài chính nộp lệ phí dự thi. Ngày 07/09/2022 sẽ kiểm tra danh sách dự thi được thông báo trên website trường.