THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, DANH SÁCH HỌC VIÊN, LỊCH HỌC VÀ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2022 - 2024
31/08/2022

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, LỊCH HỌC CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2022 - 2024         

      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ trúng tuyển năm 2022 và học viên trúng tuyển năm 2021 (bảo lưu) kế hoạch đào tạo, khung chương trình đào tạo, lịch học và lịch khai giảng các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ, cụ thể như sau: 

     Học viên các chuyên ngành thuộc Khoa Dược học môn Triết học, Ngoại ngữ theo lịch học chung của trường, các học phần còn lại sẽ học và thi các chứng chỉ trong chương trình đào tạo theo Kế hoạch đào tạo của Khoa Dược.

A. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: (Vui lòng xem tại tập tin đính kèm bên dưới)

B. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ:

1. Chứng chỉ Triết học:

- Lịch giảng chi tiết: Tải file đính kèm

- Địa điểm khai giảng và học: Học online từ ngày 12/09/2022 - 30/09/2022. Học viên học theo đường Link:

https://us06web.zoom.us/j/7672884404?pwd=Mk1Id21jSEFRRlFmWEg2YjFDbWVEdz09;

 ID cuộc họp: 767 288 4404;

Mật mã: 2022

- Lịch học: Theo lịch đã phân bố.

- Dự kiến ngày thi: Khoa/Bộ môn thông báo cho học viên.

2. Chứng chỉ Ngoại ngữ:
- Khai giảng: lúc 7 giờ 30, ngày 03/10/2022.
- Địa điểm khai giảng: Đại giảng đường.
- Lịch học: Lịch học chi tiết phần chung xem file đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: Bộ môn thông báo cho học viên.

3. Chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH):
- Chia làm 02 lớp, lịch học chi tiết và phân chia các lớp xem ở file lịch học phần chung đính kèm.
- Dự kiến ngày thi: Bộ môn thông báo cho học viên.

4. Chứng chỉ Y Đức - Xã hội học:
- Chia làm 02 lớp, lịch học chi tiết và phân chia các lớp xem ở file lịch học phần chung đính kèm.
- Dự kiến ngày thi: Bộ môn thông báo cho học viên.

5. Chứng chỉ Sinh học phân tử:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10/10/2022.
- Địa điểm khai giảng: Giảng dạy trực tuyến, đường link tham gia sẽ thông báo sau.

- Lịch học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: Bộ môn thông báo cho học viên.

6. Chứng chỉ Thống kê Y học:
- Khai giảng: lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/10/2022.
- Địa điểm khai giảng: Giảng dạy trực tuyến.
- Lịch học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: Bộ môn thông báo cho học viên.

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ chuyên viên Huỳnh Trung Quốc Hiếu để được hướng dẫn.
- Học viên không học theo Kế hoạch, thi không đạt chứng chỉ, không dự thi (không xin phép) phải đăng ký, đóng học phí học và thi lại chứng chỉ cùng học viên trúng tuyển năm 2023.

- Học viên xem Danh sách thí sinh không đăng ký nhập học, kiểm tra các thông tin nếu có thông tin sai sót vui lòng liên hệ trực tiếp với chuyên viên Huỳnh Trung Quốc Hiếu trước ngày 12/9/2022 để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh.

- Học viên đủ điều kiện miễn các môn học theo quy định, đề nghị liên hệ trực tiếp chuyên viên Huỳnh Trung Quốc Hiếu trước ngày 12/9/2022 để được hướng dẫn thủ tục đăng ký miễn học phần.

 

 CÁC TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

  1. Kế hoạch đào tạo toàn khóa
  2. Lịch học các chứng chỉ phần chung, cơ sở, hỗ trợ
  3. Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu
  4. Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng
  5. Danh sách học viên trình độ thạc sĩ năm 2022 không đăng ký nhập học.
  6. Lịch giảng chứng chỉ Sinh học phân tử
  7. Lịch giảng chứng chỉ Y đức – Xã hội học
  8. Lịch giảng chứng chỉ Triết học
  9. Lịch giảng chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC