THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022 VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, HỒ SƠ NHẬP HỌC
08/09/2022

THÔNG BÁO 
Về việc công bố danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển bổ sung sau đại học năm 2022 và hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học
 
 
       Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Quyết định kèm danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển bổ sung Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, trình độ Thạc sĩ năm 2022 và đã gửi Giấy báo nhập học đến các thí sinh để chuẩn bị hồ sơ nhập học: 
A. Quyết định kèm danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển năm 2022: Vui lòng xem ở tập tin đính kèm bên dưới.
► Tp tin đính kèm:
        1/ Chuyên khoa cấp I
        2/ Chuyên khoa cấp II
  B. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học
      Thời gian nộp hồ sơ đăng ký nhập học: Xem chi tiết thời gian, địa điểm trong Giấy báo nhập học.
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhập học:
      Đề nghị thí sinh chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn trước ngày nộp hồ sơ đăng ký nhập học.
     Hồ sơ nhập học gồm có:
     1. Phiếu đăng ký nhập học (tải về).
     2. Bản photocopy Giấy báo nhập học.
     3. Bản chính Quyết định cử đi học của cơ quan cử đi thi (đối với thí sinh có cơ quan cử đi dự thi).
     4. Bản sao các văn bằng tốt nghiệp (Đại học, Chuyên khoa cấp I/ Chuyên khoa cấp II/ Bác sĩ nội trú/Thạc sĩ); văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ hành nghề đối với đối tượng thí sinh mà điều kiện dự thi yêu cầu.
     5. Bản photocopy minh chứng chuyển khoản nộp học phí..
        Học phí được nộp qua ngân hàng trước ngày đăng ký nhập học bằng hình  thức chuyển khoản; Hướng dẫn cách thức nộp học phí xem chi tiết tại đường dẫn: sv.ump.edu.vn.
      – Lễ khai giảng: tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 09/9/2022 tại Đại giảng đường - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5).
 
Ghi chú:                    
  • Thí sinh không đến đăng ký nhập học đúng thời gian quy định xem như tự ý bỏ học, sẽ bị xóa tên khỏi danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. 
  • Hồ sơ và học phí sẽ không hoàn lại nếu học viên nghỉ học với bất kỳ lý do gì.
  • Học viên có nhu cầu nhận Hóa đơn nộp học phí để quyết toán với cơ quan, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Kế hoạch Tài chính (tầng trệt, tòa nhà 15 tầng).
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC