Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022
15/11/2022

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi,
miễn thi môn ngoại ngữ
trong kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022
 
      Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022: Vui lòng tải và xem chi tiết tập tin đính kèm bên dưới.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC