KHÓA HỌC “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”
15/12/2022

THÔNG BÁO

KHÓA HỌC  “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”

NGÀY 24 VÀ 25/12/2022

 

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết đề cương nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Học viên và Sinh viên thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc tổ chức khóa học  “Viết Đề cương Nghiên cứu khoa học – Hỏi và đáp”  trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Đại học Y Dược TP. HCM với công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam về hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Dự án & đổi mới sáng tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học và Trung tâm Đào tạo Nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất khoá học, học viên có thể:

- Nắm được các nguyên tắc trong viết và trình bày đề cương nghiên cứu khoa học;

- Làm quen với cách trình bày và văn phong khoa học;

- Nắm được các kĩ năng cơ bản và năng cao trong viết và trình bày đề cương nghiên cứu khoa học;

- Hiểu được vai trò của viết trình bày đề cương nghiên cứu khoa học;

Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên:

- Các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Học viên và Sinh viên thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan;

Hình thức: Trực tiếp tại Trung tâm GIC (217 Hồng Bàng, P11, Q5) 

Thời gian: Ngày 24 và 25/12/2022 (08 tiết) 

Số lượng học viên: 25 học viên

Kinh phí: từ chương trình tài trợ trong thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Astra Zeneca Việt Nam. 

Phương thức đăng ký: Ban tổ chức đã tiếp nhận đủ số lượng học viên và ngưng tiếp nhận đăng ký. 

Thời gian kết thúc nhận đăng ký: 11g00 ngày 20/12/2022.

Lưu ý: Link đăng ký sẽ khóa khi Ban tổ chức tiếp nhận đủ số lượng học viên. Các học viên không tham dự đợt học này sẽ được thông tin vào khóa học tiếp theo của dự án.

Danh sách học viên tham dự chương trình sẽ được BTC lớp học liên hệ xác nhận trực tiếp qua email/ĐT và công bố trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học. 

Danh sách học viên tham gia lớp: Xem tại đây

Trong trường hợp có thắc mắc thêm, vui lòng liên hệ email: haiyendt@ump.edu.vn.

Anh chị tham khảo thêm thông tin tại file đính kèm: Thông tin và chương trình khóa học