THÔNG BÁO GIẢNG ĐƯỜNG THI LẦN 2 MÔN NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2022 - 2024 VÀ BÁC SĨ NỘI TRÚ
19/12/2022

THÔNG BÁO

GIẢNG ĐƯỜNG THI LẦN 2 MÔN NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2022 - 2024 VÀ BÁC SĨ NỘI TRÚ

Bộ môn Ngoại ngữ thông báo giảng đường thi lần 02 môn ngoại ngữ trình độ thạc sĩ Khóa 2022 - 2024 và Bác sĩ nội trú, cụ thể như sau:

- Học viên ngành Răng - Hàm - Mặt và học viên các ngành thuộc Khoa Dược: Giảng đường 9 Bộ môn Ngoại ngữ

- Học viên các ngành thuộc Khoa Y, Y học cổ truyền, Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học, Y tế công cộng: Giảng Đường 7B

- Thời gian: 13 giờ 15 phút ngày 28/12/2023

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC