THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022
11/01/2023

THÔNG BÁO 
Danh sách học viên chuyên khoa cấp II
được đề nghị công nhận tốt nghiệp năm 2022
 
          Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên Chuyên khoa cấp II danh sách học viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp năm 2022: 
       Học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân (Họ tên, giới, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chuyên ngành,...); nếu có thông tin cần điều chỉnh hoặc thắc mắc đề nghị học viên liên hệ trực tiếp viên chức quản lý khóa học trước 11 giờ ngày 13/01/2023 để được hướng dẫn, xử lý; sau ngày 13/01/2023 nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC