THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI, THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN, NỢ NGOẠI NGỮ, ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019
15/05/2019

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2019 thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh; danh sách thí sinh được miễn, nợ ngoại ngữ; danh sách thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên; sơ đồ phòng thi (Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới).

Các thí sinh chưa nhận giấy báo dự thi đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học sau khi nghe phổ biến quy chế thi vào buổi sáng ngày 21/5/2019.

- Thời gian, địa điểm Phổ biến quy chế thi tuyển sinh Sau đại học 2019:

+ Chuyên khoa cấp I:

-Nhóm 1: 07 giờ 30 ngày 21/5/2019 tại Đại Giảng đường 

-Nhóm 2: 08 giờ 15 ngày 21/5/2019 tại Đại Giảng đường

+ Thạc sĩ: 

-Nhóm 1: 09 giờ 00 ngày 21/5/2019 tại Đại Giảng đường

-Nhóm 2: 09 giờ 30 ngày 21/5/2019 tại Đại Giảng đường

+ Chuyên khoa cấp II: 8 giờ 30 ngày 21/5/2019 tại Giảng Đường 5A - Tòa nhà 15 tầng

+ Tiến sĩ: 9 giờ 00 ngày 21/5/2019 tại Phòng họp lầu 14 - Tòa nhà 15 tầng

Ghi chú: Đề nghị thí sinh dự thi các môn thi theo hình thức trắc nghiệm chuẩn bị viết chì 2B và cục tẩy để làm bài thi.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
DS-ThiSinhDuThiTuyenSinhSDH-2019.pdf 5828
DS-DuThiThacSi-MienNgoaiNgu-2019.pdf 1686
DS-DuThiCKII-MienNgoaiNgu-2019.pdf 462
DS-DuThiCKII-NoNgoaiNgu-2019.pdf 313
DS-DuThiThacSi-HuongUuTien-2019.pdf 727
DS-DuThiCKII-HuongUuTien-2019.pdf 292
SoDoPhongThi-2019.pdf 1351
DS-DuThiCKI-HuongUuTien-2019.pdf 962