Thông báo về việc nộp chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra đối với học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 – 2023
03/03/2023

THÔNG BÁO
Về việc nộp chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra
đối với học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 – 2023


      Căn cứ theo Điểm b, Khoản 3, Điều 31 và Điều 32 của Quy định kèm theo Quyết định số 4452/QĐ-ĐHYD ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 – 2023 thời gian nộp văn bằng, chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra như sau:
      - Thời gian: từ ngày 18/9/2023 đến hết ngày 29/9/2023.
      - Đại điểm: tại Phòng Đào tạo Sau đại học.
      - Nộp cho người quản lý khóa học: Chuyên viên Nguyễn Quang Khải.

* Ghi chú:
      - Mỗi học viên nộp 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chứng).
      - Mang theo bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC