THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 CHO CÁC BẬC ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I, CHUYÊN KHOA CẤP II VÀ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
13/03/2023

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2023 cho các bậc đào tạo
chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và trình độ thạc sĩ
                
        Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các bậc học sau đại học chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và trình độ thạc sĩ; cụ thể như sau: 
  • Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 03/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023
  • Đăng ký ôn tập: đăng ký trực tuyến và nộp tiền ôn tập bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn tại đường dẫn bit.ly/sdh23 từ ngày 24/3/2023.
  • Đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử tuyensinh.ump.edu.vn từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023.
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023.
  • Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học.
  • Điều kiện dự thi: Xem chi tiết tại các tập tin bên dưới.
Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC