THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2023
13/03/2023

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023
                
      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023; cụ thể như sau: 
  • Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 03/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023.
  • Đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử tuyensinh.ump.edu.vn từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023
  • Thời gian nhận hồ sơ: vào hai ngày 20  21/4/2023 
  • Điều kiện dự thi: Xem chi tiết tại các tập tin bên dưới.
Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:
 
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC