Thông báo các chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
21/03/2023

THÔNG BÁO
Các chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ
đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 – 2023 về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến ngày 17/3/2023 như sau:

 - Xem nội dung Thông báo.

 - Xem Ảnh màu mặt trong chứng chỉ tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC