V/v Học tập Ngoại ngữ (Anh văn chuyên ngành) Chuyên khoa cấp I Khóa 2022 - 2024
27/03/2023

THÔNG BÁO 

V/v Học tập Ngoại ngữ (Anh văn chuyên ngành)
Chuyên khoa cấp I Khóa 2022 - 2024
 
           Phòng Đào tạo sau đại học thông báo đến các học viên Chuyên khoa cấp I Khóa 2022 - 2024 việc học chứng chỉ Ngoại ngữ (Anh văn chuyên ngành) như sau:
2/ Danh sách lớp học: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
3/ Đăng ký tài liệu học tập theo nhóm (Liên hệ cô Hằng: 0932 656 327); chậm nhất thứ tư (ngày 29/3/2023).
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC