THÔNG BÁO HÌNH THỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY (SƯ PHẠM Y HỌC) VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO BÁC SĨ NỘI TRÚ, CHUYÊN KHOA CẤP I, CHUYÊN KHOA CẤP II NĂM 2019
22/07/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo hình thức thi lần 2 chứng chỉ Sư phạm y học và Phương pháp Nghiên cứu khoa học cho đối tượng Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp II năm 2019, cụ thể như sau:

I. Môn nghiên cứu khoa học:

- Phần lí thuyết (lấy điểm thi cuối khóa): Gồm 65 câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 câu đúng nhất trong 4 lựa chọn)

- Bài tập (lấy điểm quá trình): Làm một bài tập với 1 trong 3 loại bài tập sau:

1. Xây dựng một phác thảo nghiên cứu.

2. Viết phần đặt vấn đề cho một nghiên cứu.

3. Chọn lựa thiết kế phù hợp cho 3 tình huống nghiên cứu.

II. Môn sư phạm y học:

- Phần lí thuyết (lấy điểm thi cuối khóa): Gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 câu đúng nhất trong 4 lựa chọn).

- Bài tập (lấy điểm quá trình): Làm một bài tập với 1 trong 3 loại bài tập sau:

1. Xây dựng kế hoạch bài giảng cho bài giảng thực hành lâm sàng cho sinh viên thực tập tại bệnh viện.

2. Xây dựng kế hoạch bài giảng để giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân.

3. Viết mục tiêu bài học với các mục tiêu toàn diện (cả kiến thức, thái độ và kĩ năng) và đối với mục tiêu kiến thức (lãnh vực nhận thức) phải bao gồm các mục tiêu cấp cao (như ứng dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá).

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC