Thông báo về việc hướng dẫn đóng học phí năm học 2023 - 2024
21/07/2023

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn đóng học phí năm học 2023 - 2024
 
        Để hoàn tất thủ tục nhập học, học viên vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và đóng học phí năm học 2023 - 2024 theo các hình thức như sau:
 
A. Nộp học phí thông qua chuyển khoản, sử dụng internet banking hay nộp trực tiếp tại các phòng giao dịch Vietcombank và Vietinbank nơi học viên cư trú:
Có 02 hệ thống ngân hàng giao dịch:
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sài Thành
- Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Số tài khoản: 0511000099999
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), CN. Sài Thành
- Nội dung: Mã học viên, Họ tên học viên, học phí 2023-2024 
   Ví dụ: 411225050, NguyenVanAn, hocphi 2023-2024
2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh 5 Tp.HCM
- Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
- Số tài khoản: 112000093351
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN 5 Tp.HCM
- Nội dung: Mã học viên, Họ tên học viên, học phí 2023-2024 
   Ví dụ: 411225050, NguyenVanAn, hocphi 2023-2024
 
B. Nộp học phí trực tuyến thông qua Cổng thông tin sinh viên/học viên:
   Vui lòng xem chi tiết tại đường dẫn: https://sv.ump.edu.vn
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC