Thông báo lịch ôn thi và thi tốt nghiệp ngoại ngữ cho bác sĩ nội trú khoá 2016-2019
08/08/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên Bác sĩ nội trú khóa 2016-2019 kế hoạch tổ chức ôn thi môn Ngoại ngữ năm 2019, cụ thể như sau:

Lịch ôn thi: 
- Thời gian: lúc 8:00 thứ ba và thứ năm hàng tuần từ ngày 01/8/2019 đến ngày 22/8/2019.
- Địa điểm: Pháp văn: Giảng đường 8 (BM Ngoại ngữ)
        Anh văn: Giảng đường 6A (tòa nhà 15 tầng)
        Anh văn (Răng Hàm Mặt): Giảng đường 9 (BM Ngoại ngữ)

Lịch thi:
- Ngày thi: 13 giờ ngày thứ năm 29/8/2019
- Địa điểm: 
    Pháp văn: Giảng đường 8 (BM Ngoại ngữ)
    Anh văn: Giảng đường 6A (tòa nhà 15 tầng)
    Anh văn (Răng Hàm Mặt): Giảng đường 9 (BM Ngoại ngữ).