Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 (đợt 2) bổ sung chuyên ngành đào tạo.
15/08/2019

Thông báo về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2019 (đợt 2) bổ sung chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi: Huyết học  - Ung bướu.

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 (đợt 2) bổ sung chuyên ngành đào tạo, Chuyên khoa cấp II: Chuyên ngành Nhi - Huyết học - Ung thư.
     
Thông tin chi tiết: Vui lòng xem tại tập tin tại đây.