Thông báo thi tốt nghiệp ngoại ngữ bác sĩ nội trú năm 2019
27/09/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Ngoại ngữ Bác sĩ nội trú năm 2019 cụ thể như sau:
    - Thời gian: 13 giờ ngày thứ năm 29/8/2019.
    - Địa điểm:
        Pháp văn: Giảng đường 8 (BM Ngoại ngữ)
        Anh văn ( Y và YHCT): Giảng đường 6A (tòa nhà 15 tầng)
        Anh văn (Răng Hàm Mặt): Giảng đường 9 (BM Ngoại ngữ)
Học viên không đi thi xem như tự ý bỏ thi và xếp loại không đạt trong kỳ thi tốt nghiệp.

Học viên xem danh sách tại các link sau:

1. BSNT - RHM

2. BSNT - PHÁP VĂN

3. BSNT - ANH VĂN