Thông báo lịch giảng các chứng chỉ phần kiến thức chung và cơ sở hỗ trợ của chuyên khoa cấp 1 năm 2019
30/09/2019

Đối tượng liên quan: Học viên CKI trúng tuyển khóa 2019 -2021, Học viên CKI khóa 2018-2020 bảo lưu.

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các anh/chị học viên lịch giảng các chứng chỉ phần kiến thức chung và cơ sở-hỗ trợ năm 2019. (Vui lòng tải file đính kèm bên dưới)

Cập nhật:

  • Lịch học phần kiến thức chung CKI Y học cổ truyền, CKI Răng Hàm Mặt.
  • Học viên Khoa Dược liên hệ Khoa để nhận lịch học.

 

STT Tải file
1 Lich_CKI_BSGD.pdf
2 Lich_CKI_CĐHA.pdf
3 Lich_CKI_CSGN.pdf
4 Lich_CKI_CTCH.pdf
5 Lich_CKI_DaLieu.pdf
6 Lich_CKI_DinhDuong.pdf
7 Lich_CKI_GiaiPhauBenh.pdf
8 Lich_CKI_GMHS.pdf
9 Lich_CKI_HoaSinh.pdf
10 Lich_CKI_HSCC.pdf
11 Lich_CKI_HuyetHoc.pdf
12 Lich_CKI_Lao.pdf
13 Lich_CKI_LaoKhoa.pdf
14 Lich_CKI_NgoaiKhoa.pdf
15 Lich_CKI_NgoaiLN.pdf
16 Lich_CKI_NgoaiNhi.pdf
17 Lich_CKI_NgoaiNieu.pdf
18 Lich_CKI_NgoaiTK.pdf
19 Lich_CKI_NhanKhoa.pdf
20 Lich_CKI_Nhiem.pdf
21 Lich_CKI_NhiKhoa.pdf
22 Lich_CKI_NoiKhoa.pdf
23 Lich_CKI_NoiTiet.pdf
24 Lich_CKI_PHCN.pdf
25 Lich_CKI_PTTM.pdf
26 Lich_CKI_Sản.pdf
27 Lich_CKI_TamThan.pdf
28 Lich_CKI_ThanKinh.pdf
29 Lich_CKI_TMH.pdf
30 Lich_CKI_UngThu.pdf
31 Lich_CKI_ViSinh.pdf
32 Lich_PhanKTchung_CKI_RHM.pdf
33 Lich_PhanKTchung_CKI_YHCT.pdf