Thông báo kế hoạch đào tạo, khung chương trình đào tạo, lịch học và lịch khai giảng các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ cho đối tượng học viên chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2019 và năm 2018.
30/09/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2019 và học viên trúng tuyển năm 2018 (bảo lưu) kế hoạch đào tạo, khung chương trình đào tạo, lịch học và lịch khai giảng các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ, cụ thể như sau:
       Học viên chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tổ chức Quản lý dược vui lòng có mặt tại Khoa Dược (141 Đinh Tiên Hoàng, Quận I) lúc 8 giờ 00 ngày 09/9/2019 (gặp CN. Trần Thị Mai Hương - Tổ Quản lý Đào tạo); học viên sẽ học và thi các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ và chuyên ngành theo kế hoạch riêng của Ban chủ nhiệm Khoa Dược.
 
A. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, LỊCH HỌC CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ:
(Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới)
 
        Học viên chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2018 thi không đạt chứng chỉ, bỏ thi phải liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 12/9/2019, gặp CN. Nguyễn Thị Mai để được hướng dẫn đăng ký, đóng học phí học và thi lại chứng chỉ.
 
B. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ:
1. Chứng chỉ Cơ sở và Hỗ trợ:
- Thứ sáu, ngày 06/9/2019: Đại diện học viên các chuyên ngành đến Phòng Đào tạo Sau đại học gặp CN. Nguyễn Thị Mai nhận giấy giới thiệu học chứng chỉ.
- 7 giờ 30 phút sáng thứ hai ngày 09/9/2019: Học viên liên hệ trực tiếp với Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ Cơ sở để học tập.
- 7 giờ 30 phút sáng thứ hai ngày 21/10/2019: Học viên liên hệ trực tiếp với Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ Hỗ trợ để học tập.
- Địa điểm khai giảng và học: tại Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ.
- Lịch học: Theo lịch đã phân bố.
- Bài học: Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ sẽ thông báo cho học viên.

2. Chứng chỉ Tin học nâng cao:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30, ngày 10/9/2019.
- Địa điểm khai giảng: Giảng đường 3A (Lầu 3, tòa nhà 15 tầng).
- Địa điểm học: phòng máy tính giảng đường 3A (Bộ môn Tin học sẽ sắp xếp lịch học, lịch thi và thông báo cho học viên)
- Lịch học và bài học: Bộ môn Tin học sẽ thông báo cho học viên.
- Dự kiến ngày thi: Bộ môn lập kế hoạch và thông báo cho học viên.

3. Chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH):
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 09/9/2019.
- Địa điểm khai giảng và học: Giảng đường 4D (Lầu 4, tòa nhà 15 tầng).
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: 13 giờ 30 thứ bảy, ngày 28/12/2019.

4. Chứng chỉ Phương pháp Giảng dạy (SPYH):
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 07/10/2019.
- Địa điểm khai giảng và học: Giảng đường 5A (Lầu 5, tòa nhà 15 tầng).
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: 14 giờ 30 thứ bảy, ngày 28/12/2019.

5. Chứng chỉ Sinh học phân tử:
- Khai giảng: lúc 7 giờ 30 phút, ngày 07/10/2019.
- Địa điểm khai giảng và học: Giảng đường 4D (Lầu 4, tòa nhà 15 tầng).
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ: 13 giờ 30 thứ bảy, ngày 14/12/2019 và ngày 21/12/2019.

6. Chứng chỉ Y đức - Xã hội học:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 15/10/2019.
- Địa điểm khai giảng và học: Giảng đường 5A (Lầu 5, tòa nhà 15 tầng).
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ: 13 giờ 30 thứ bảy, ngày 16/11/2019 và ngày 23/11/2019.
 
Ghi chú:
- Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ BSCKII. Bùi Trí Dũng, Phó trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, phụ trách quản lý học viên chuyên khoa cấp II.
- Học viên không học theo kế hoạch, thi không đạt chứng chỉ, bỏ thi (không phép) phải đăng ký, đóng học phí học và thi lại chứng chỉ cùng học viên trúng tuyển năm 2020.

STT Tải file
1 PHÂN BỐ LICH HỌC TOÀN KHÓA.CKII.2019.TT.pdf
2 PHÂN BỐ LICH HỌC TOÀN KHÓA.CKII.2019.TTTCC.pdf
3 PHÂN BỐ LỊCH HỌC CHUNG.CƠ SỞ. HỖ TRỢ.CKII.2019.pdf
4 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CKII.2019.pdf
5 DANHSACH.CHUYENKHOAII.2019.TT.pdf
6 DANHSACH.CHUYENKHOAII.2019.TTTCC.pdf
7 LỊCH GIẢNG SINH HOC PHÂN TỬ.pdf
8 LỊCH GIẢNG Y ĐỨC.pdf
9 LỊCH BÀI GIẢNG - NCKH.pdf
10 LỊCH BÀI GIẢNG - SPYH.pdf