PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HÓA Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
11/08/2020

PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HÓA Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM

 

Về khóa huấn luyện:

Khóa huấn luyện tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho các chuyên viên hợp tác quốc tế, các nhà quản lý và điều phối viên trong tất cả các hoạt động quốc tế nhằm hướng đến toàn cầu hóa và phát triển quốc tế hóa tại các trường Đại học của chính họ.

Kết quả từ khóa huấn luyện:

Kết thúc khóa đào tạo, những người tham gia dự kiến sẽ có thể:

 • Phát triển sự hiểu biết đầy đủ về quốc tế hóa trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam.
 • Tích lũy kinh nghiệm và học hỏi các bài học về quốc tế hóa từ các trường đại học khác nhau trong khu vực do các chuyên gia quốc tế và khu vực chia sẻ.
 • Xác định những thách thức chung và cụ thể mà các nhà quản lý giáo dục và chuyên viên về hợp tác quốc tế đang phải đối mặt trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam.
 • Nâng cao kiến thức và kỹ năng mềm để tiếp cận trong các vấn đề quốc tế hóa một cách hiệu quả và thuần thục.

Thành phần tham dự:

Đối tượng của chương trình đào tạo này là các nhà lãnh đạo, điều phối viên hoặc chuyên viên tham gia hoạt động hợp tác quốc tế trong các trường Đại học từ miền Nam đến miền Trung tại Việt Nam.

Ngày huấn luyện:

 1. Khóa huấn luyện 1: 10 – 12/12/2019
 2. Khóa huấn luyện 2: 06 - 08/10/2020

Ban giảng huấn:

 1. TÔ MAI XUÂN HỒNG – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 2. HÀ THÚC VIÊN – Đại học Việt – Đức
 3. HOÀNG HỮU HẠNH – Đại học Huế
 4. DƯƠNG VĂN THẢO – Đại học Thái Nguyên
 5. HUỲNH THANH TOÀN - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên gia:

 1. GERTRUD GOUDSWAARD – Giảng viên cao cấp về Giao tiếp kinh doanh đa văn hóa
 2. CONDRO WIBOWO – Đại học Jenderal Soerdirman