Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế và năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM)
11/11/2020

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô về Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với CHLB Đức
Nội dung chi tiết của thông báo và quy định về hồ sơ, quý Thầy, Cô vui lòng xem tại đường dẫn sau

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18424/thong-bao-tuyen-chon-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-giua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-va-bo-kinh-te-va-nan.aspx

Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tại Bộ KH&CN17h00 ngày 28/01/2021.

Tin khác

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chương...

03/03/2023

Văn phòng MEF xin được thông báo về việc Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei,...

Thông báo về Chương trình trao đổi tại Đại học...

02/02/2023

Đây là chương trình đào tạo theo yêu cầu nhằm mang đến cơ hội đào tạo các chuyên ngành và tăng cường năng lực...