THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH ĐỢT 1 NĂM 2022
20/01/2022

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài cấp cơ sở Đợt 1 năm 2022 như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 18/02/2022.

Thời gian xét duyệt đề cương hồ sơ tại các đơn vị: từ ngày 21/02/2022 đến ngày 11/3/2022.

Thời gian nộp kết quả xét duyệt và hồ sơ của đề tài đạt yêu cầu về Phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ: trước ngày 15/3/2022.

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ không nhận hồ sơ nộp sau ngày 15/3/2022.

Các loại đề tài:

  •  Đề tài không cấp kinh phí
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 30 triệu đồng
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 250 triệu đồng (đề tài tiềm năng)
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 15 triệu đồng (đề tài sinh viên)

Hồ sơ đăng ký gồm có:

  •  Đơn đăng ký đề tài;
  •  Thuyết minh đề tài;
  •  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính;
  •  Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Lưu ý: Tất cả hồ sơ đăng ký đề tài cấp cơ sở phải được in trên 2 mặt giấy.

Các biểu mẫu phục vụ đăng ký và xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://ump.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/de-tai-nghien-cuu/cap-co-so (Biểu mẫu)

Nơi nhận đăng ký:

  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 250 triệu đồng: nộp trực tiếp tại Phòng NCKH-CN. Gồm 01 bản chính và 05 bản phô tô các loại văn bản trong hồ sơ đăng ký đã nêu phía trên.
  •  Đề tài tự túc kinh phí cho đến đề tài cấp kinh phí tối đa 30 triệu đồng: nộp về Tổ NCKH của Văn phòng các Khoa, hoặc bộ phận phụ trách NCKH của các đơn vị.

Trân trọng kính chào./.

Tin khác

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chương...

03/03/2023

Văn phòng MEF xin được thông báo về việc Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei,...

Thông báo về Chương trình trao đổi tại Đại học...

02/02/2023

Đây là chương trình đào tạo theo yêu cầu nhằm mang đến cơ hội đào tạo các chuyên ngành và tăng cường năng lực...