Thông báo số 4 Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 36
13/02/2019

Phòng Khoa học và Công nghệ trân trọng thông tin đến quý Thầy Cô, quý đồng nghiệp và các anh chị về thông báo số 4 của Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 36. Một số nội dung chính của thông báo:

1. Ngày tổ chức Hội nghị: Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

2. Trang thông tin điện tử của Hội nghị khoa học kỹ thuật: http://hnkhkt.ump.edu.vn/

3. Quý Thầy Cô kiểm tra thông tin cá nhân, tên đề tài báo được in trong chương trình đính kèm hoặc trên trang thông tin Hội nghị http://hnkhkt.ump.edu.vn/ và phản hồi những sai sót (nếu có) về cho phòng Khoa học và Công nghệ trước 18/02/2019 qua điện thoại 028.38556284 hoặc hộp thư nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn.

4. Quý Thầy Cô thực hiện việc đăng ký thông tin báo cáo viên và upload file tóm tắt báo cáo vào trang thông tin của Hội nghị theo link http://hnkhkt.ump.edu.vn/form/dang-ky-bao-cao-hn trước ngày 10/3/2019.

5. Quý Thầy Cô là báo cáo viên thuộc 5 chủ đề chính của hội nghị vui lòng gửi file trình chiếu báo cáo dạng Power point về phòng Khoa học và Công nghệ trước ngày 14/3/2019 để phòng tổng hợp vào chép vào máy tính của hội trường.

6. Bộ môn có tổ chức CME hoặc hội nghị chuyên ngành: hỗ trợ Ban Tổ chức trong việc tự chuẩn bị máy tính xách tay và cử cán bộ vận hành máy tính tại hội trường chuyên ngành.

7. Quý Thầy Cô và các anh chị chia sẻ thông tin đến đồng nghiệp việc đăng ký đại biểu theo đường link sau: http://hnkhkt.ump.edu.vn/form/dang-ky-tham-du-hoi-nghi.

Lệ phí đăng ký tham dự có cấp chứng nhận CME/tham dự Hội nghị là 300.000đ/đại biểu/phiên.

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ