Thông báo tuyển sinh "Khóa học về Hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các Tạp chí Quốc tế chuyên ngành Y Sinh"
24/10/2019

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên Đại học Y Dược TpHCM và các đơn vị liên quan tiếp cận với cách viết và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo quyết định tổ chức "Khóa học về Hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các Tạp chí Quốc tế chuyên ngành Y Sinh".

1. Mục tiêu khóa học:

Trang bị các kiến thức và kỹ năng viết một bài báo khoa học để công bố trên các tạp chí và chuyên san quốc tế. Sau khi hoàn tất khoá học, học viên sẽ:

- Hiểu được vai trò của công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học;

- Nắm được các nguyên tắc của việc soạn một bài báo khoa học theo cấu trúc IMRaD;

- Làm quen với tiếng Anh trong khoa học và văn phong khoa học;

- Biết được cách viết và trả lời bình duyệt;

- Có khả năng soạn một bài báo khoa học hoàn chỉnh.

2. Thời gian: 16-17/11/2019 (4 buổi học chuyên sâu).

Khóa học sẽ diễn ra trong 10 tuần với 4 buổi học chuyên sâu trong tuần 1, và làm việc trực tiếp với người hướng dẫn từ tuần 2 tới tuần 10.

3. Liên hệ đăng ký: 

Ứng viên quan tâm và đủ điều kiện tuyển sinh xin vui lòng gửi mail đăng kí tham dự đến Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC) theo địa chỉ email: gic@ump.edu.vn, gồm các hồ sơ sau:

• Lý lịch khoa học (CV) tóm tắt

• Bản thảo bài báo hoặc báo cáo khoa học tóm tắt

4. Hạn cuối đăng kí: trước 17h ngày 11/11/2019

5. Cam kết sau khóa học: 

Mỗi học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ có được một bản thảo khoa học đã nộp hoặc được chấp nhận công bố trên tạp chí quốc tế có bình duyệt. Nếu sau 6 tháng kể từ ngày tham gia khóa học mà bản thảo chưa nộp hoặc chưa được chấp nhận công bố, thì sẽ hoàn lại 80% học phí cho học viên.

Để biết thông tin chi tiết của khóa học vui lòng xem file đính kèm.