Thông báo về cuộc thi Poster tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 36
27/12/2018

Cuộc thi Poster dành cho cán bộ viên chức, sinh viên, học viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là một trong những nội dung mới Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên.

Ngày diễn ra cuộc thi: 16/3/2019 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Hạn chót nộp đăng ký tham gia: 10/01/2019

Hạn chót nộp Poster (bản in): 01/3/2019

Nơi nhận đăng ký và nhận Poster: Phòng Khoa học & Công nghệ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028.38556284, Email: nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn)

Thông tin chi tiết về nội dung và hình thức của Poster cùng biểu mẫu đăng ký, quý Thầy cô và các anh chị vui lòng xem trong file đính kèm theo tin này.

PHÒNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ