THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG TRIỂN VỌNG DÀNH CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRẺ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
07/04/2022

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các khoa, đơn vị về Giải thưởng triển vọng dành cho cán bộ viên chức trẻ (< 40 tuổi) như sau:

Đối tượng tham gia: Cán bộ viên chức Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng theo Luật định và thỏa các điều kiện sau:

+ Có độ tuổi dưới 40 tính đến 19/5/2022;

+ Là tác giả chính công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2021.

+ Trong công trình công bố quốc tế: trích dẫn đúng tên Tiếng Anh của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và vị trí trích dẫn là vị trí thứ nhất tại tên tác giả đăng ký tham dự Giải thưởng.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/4/2022.

Hồ sơ tham gia Giải thưởng gồm có (bản cứng và file điện tử):

  1. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng: 01 bản chính;
  2. Tài liệu minh chứng công bố khoa học: file điện tử các công trình công bố quốc tế.

Lưu ý: Tất cả hồ sơ in trên 2 mặt giấy.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, lầu 1 – tòa nhà 15 tầng, trụ sở 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM. Điện thoại: 028.38556284 (Giờ hành chính các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu), Email: nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn

Trân trọng thông báo./.