HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM
29/09/2023

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cải thiện môi trường nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu về hoạt động khoa học công nghệ theo quy định mới của Chính phủ, Bộ ngành. Đồng thời, cũng là dịp để các bên liên quan nêu lên ý kiến phản hồi về những ưu điểm, hạn chế, bất cập, khó khăn khi tham gia hoạt động NCKH cấp cơ sở trong giai đoạn 5 năm thực hiện Quy chế quản lý đề tài, dự án KH&CN được ban hành theo Quyết định số 126/QĐ-ĐHYD ngày 18 tháng 01 năm 2019.

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo chuyên đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quy chế 126). Chương trình do PGS.TS. Trần Ngọc Đăng – Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ chủ trì nội dung, cùng sự tham dự của PGS.TS. Ngô Quốc Đạt, Phó Hiệu trưởng điều hành và các thầy cô là lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc, trực thuộc và 141 viên chức, người lao động của Nhà trường (sau đây gọi là hội thảo viên).

PGS.TS. Ngô Quốc Đạt, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trần Ngọc Đăng, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ tổng hợp ý kiến về những khó khăn của Nghiên cứu viên khi thực hiện đề tài NCKH

Tại buổi làm việc, các thầy cô, viên chức, người lao động đã được nghe PGS.TS. Trần Ngọc Đăng chia sẻ thông tin về: các quy định của Chính phủ, Bộ ngành về hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học mới có hiệu lực trong năm 2023, báo cáo thực trạng về hoạt động NCKH cấp cơ sở trong giai đoạn từ 2018 – 2022 của nhà trường, một số đề xuất thay đổi tại Quy chế 126.

PGS.TS. Trần Ngọc Đăng chia sẻ trong hội thảo

Sau phần chia sẻ của PGS.TS. Trần Ngọc Đăng, viên chức, người lao động đã chia sẻ các cảm nhận, các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, thanh quyết toán kinh phí và kinh nghiệm của cá nhân khi tham gia thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở theo các quy định tại Quy chế 126 trong 5 năm vừa qua. Đồng thời, Hội thảo viên đã thảo luận sôi nổi về các kiến nghị cần điều chỉnh, sửa đổi bổ sung vào Quy chế 126 cho phù hợp với thực tiễn triển khai nghiên cứu để hoạt động NCKH cấp cơ sở trong giai đoạn sắp tới đạt được hiệu quả tốt hơn, môi trường nghiên cứu khoa học được cải thiện ngày càng tốt hơn.

Viên chức, người lao động chia sẻ các cảm nhận, các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện đề tài

Ý kiến phản hồi của hội thảo viên được phòng Khoa học Công nghệ nhà trường ghi nhận và làm cơ sở để trình lãnh đạo nhà trường có những quyết sách mới, phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập về trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện nay.

Tin khác

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 40...

30/03/2024

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (ĐHYD TPHCM) tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 40 với...

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023